Resultater V-6 2008

Sammenlagt

Nr.  Navn V6 - 1 V6 - 2 V6 - 3 V6 - 4 V6 - 5 V6 - 6 Totalt 
1.  Jostein Lundal 18 20 14 20 20 - 78 
2.  Tore Jan Skeie 20 16 8 15 - 20 71 
3.  Odd Arve Gunderstad 14 17 16 14 18 17 68 
4.  Helge Melhus 16 12 12 17 13 15 61 
4.  Magne Møksvold 8 13 15 6 15 18 61 
5.  Hilde Skiffard - - 20 12 14 11 57 
6.  Berge Kallevik 13 14 7 11 - 14 52 
7.  Ove Karlsen 17 - 17 0 17 - 51 
8.  Øyvind Rykke 10 9 13 - 16 - 48 
9.  Frode Vikshåland 5 15 5 - - 16 41 
10.  Alf-Inge Steindal 4 18 3 - - 13 38 
11.  Ove Salthammer - 10 11 16 - - 37 
12.  Odd Arne Kjørlien - 7 18 5 - - 30 
13.  Geir Tveit 1 - 4 13 - 10 28 
13.  Kjell Knutsen - 8 10 10 - - 28 
14.  Arne Økland 12 - 2 - 12 - 26 
15.  Birger Bjelland 11 5 - 8 - - 24 
16.  Svein Harald Eriksson 3 0 0 18 0 - 21 
17.  Johnny Svendsen 6 11 1 - - - 18 
17.  Stein Rune Tveit 0 - 0 9 - 9 18 
18.  Guido Mastretta 15 - - - - - 15 
19.  Øyvind Lien 7 6 0 - - - 13 
20.  Jakob Ness - - - - - 12 12 
21.  Bjørnar Lund 9 - - - - -
21.  Alf Bjerkvik - - 9 - - -
22.  Håkon Ljøstad - - - 7 - -
23.  Johannes Heggebø - - 6 - 0 -
24.  Svein A. Våge - 4 - - - -
25.  Niklas Lokna 2 - - - - -
26.  Leif Harald Fjelde 0 - - - - -
26.  Rune Kristiansen - - 0 - - -
26.  Petter Kristiansen - - 0 - - -
26.  Rolf Knutsen - - 0 - - -
26.  Bjørn Hundhammer - - - - 0 -

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Tur Fangststed
1.  Ove Karlsen Brosme 7,050  V-6 nr. 5 Ryvarden
2.  Jostein Lundal Torsk 6,600  V-6 nr. 1 Karmsundet
3.  Hilde Skiffard Torsk 6,350  V-6 nr. 3 Urter
4.  Odd Arne Kjørlien Torsk 5,760  V-6 nr. 3 Røvær
5.  Tore Jan Skeie Torsk 5,500  V-6 nr. 1 Karmsundet