Resultater V-6 nr. 4 - 2012-04-29

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Tore Jan Skeie 33,780 4 3 20 
2.  Berge Kallevik 29,560 3 2 18 
3.  Odd Arne Kjørlien 26,280 5 17 
4.  Dan Andre Aarsvold 18,460 4 1 16 
5.  Øyvind Rykke 16,340 7 15 
6.  Kurt Haraldseid 19,680 3 14 
7.  Odd Arve Gunderstad 17,940 4 13 
8.  Geir Tveit 16,660 4 12 
9.  Alf-Inge Steindal 16,160 4 11 
10.  Mikal Ruud 15,060 4 10 
11.  Ole K. Widding 13,760 4
12.  Ove Salthammer 14,220 3
13.  Thor Larsen 13,820 2
14.  Arne Økland 11,980 3
15.  Jostein Lundal 9,100 3
16.  Stein Rune Tveit 7,360 4
17.  Gustav Møller 6,980 2

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Tore Jan Skeie Torsk 7,440 
2.  Berge Kallevik Torsk 3,600 
3.  Dan Andre Aarsvold Torsk 3,260