Nyheter Karmøy H.K. - 2016

Generalforsamling og kontingent

Generalforsamling

Generalforsamling avholdes fredag 27. januar i brakka til Norheim Båtforening kl. 19:00.
Premiering for 2016.
Forslag må være styret v/Magne Møksvold i hende senest fredag 13. januar.

Styret v/Geir Tveit

Kontingent for 2017

Da er det på tide å betale kontingent for 2017:
Vi sender ikke ut egen giro, kun denne info. Betal via nettbank (husk navn i info felt).
Dersom noen ikke har nettbank må dere selv fylle ut en giro og betale denne i bank.

kr. 500,- (junior kr 400,-) (vanlig medlemskap i Karmøy HK inkl storfiskkonkurranse).
kr. 400,- (junior kr 300,-) (vanlig medlemskap i Karmøy HK uten storfiskkonkurranse).
Familie kr. 900,- (vanlig medlemskap i Karmøy HK).

Kontingent betales til Karmøy HK v/Stein Rune Tveit til konto: 3315.61.02615.
Forfall 31.01.2017