Klubbrekorder

Fiskeslag Vekt  Navn Fangststed Dato
Berggylte 1,840  Alf-Inge Steindal Vatlandsvåg 2013-09-27
Bergnebb 0,054  Jostein Lundal Skudenes 2009-09-20
Blåkjeft 1,370  Mikal Ruud Ålfjorden 2017-03-26
Blålange 14,180  Helge Melhus Skudenes 2014-09-22
Blåstål 0,660  Svein G. Nilsen Flataskjær 1995-04-01
Breiflabb 21,300  Svein Harald Eriksson Valevåg 1992-06-01
Brosme 16,040  Mikal Ruud Ålfjorden 2015-06-29
Brungylte 0,216  Kristian Hausken Langesund 2015-08-07
Fjesing 0,402  Geir Tveit Sandven 2011-08-20
Gapeflyndre 0,910  Svein G. Nilsen Hervik 1992-06-01
Glassvar 1,600  Geir Tveit Sirahavet 2014-08-03
Grasgylte 0,046  Kristian Hausken Tysnes 2015-07-29
Gråhai 16,450  Magne Vorland Ålfjorden 2021-03-07
Gråsteinbit 12,000  Martin Erland Salhus 1994-06-01
Grønngylte 0,180  Kristian Hausken Tysnes 2017-10-07
Havmus 1,440  Halvor Borgenvik Valevåg 2003-12-12
Horngjel 0,390  Berge Kallevik Skudeneshamn 2011-07-03
Hvitskate 9,470  Magne Vorland Nedstrandsfjorden 2017-12-12
Hvitting 2,020  Odd Arve Gunderstad Urter 1996-06-01
Hyse 5,150  Kristine Lekven Skudesnes 2022-03-03
Hågjel 1,520  Alf-Inge Steindal Ryvarden 2011-06-11
Håkjerring 500,000  Tore Jan Skeie Nedstrand 2002-07-06
Håkjerring 500,000  Odd Arve Gunderstad Nedstrand 2003-09-16
Hårvar 0,580  Odd Arve Gunderstad Ukjent 1993-06-01
Knurr 0,900  Nils Gunnar Lekven Karmsundet 2022-03-01
Kolmule 0,730  Ivar Gustavsen Vindafjorden 2017-05-25
Kveite 161,200  Odd Arve Gunderstad Valevåg 1997-10-20
Laks 17,200  Gustav Møller Skudenes 2012-06-20
Lange 36,180  Odd Arve Gunderstad Valevåg 1997-11-30
Lomre 1,420  Kurt Haraldseid Karmsundet 2016-07-26
Lusuer 0,750  Kurt Johnny Nilsen Karmsundet 1991-06-01
Lyr 9,350  Odd Arve Gunderstad Skudenes 2017-03-26
Lysing 10,880  Mikal Ruud Valevåg 2015-02-22
Makrell 1,280  Geir Tveit Jarstein 2013-05-19
Paddetorsk 0,200  Stein Rune Tveit Ryvarden 2010-07-26
Pigghå 8,400  Odd Arve Gunderstad Boknafjorden 2015-07-27
Piggskate 7,200  Geir Tveit Karmsundet 2013-12-01
Piggvar 6,040  John K. Våge Urter 1996-09-15
Rødknurr 0,580  Geir Tveit Vigdel 2015-08-21
Rødnebb 0,154  Kjetil Guttormsen Bokn 2005-11-06
Rødspette 4,165  Magne Vorland Karmsundet 2018-07-04
Sandflyndre 1,082  Alf-Inge Steindal Karmsundet 2017-01-28
Sei 18,200  Tore Jan Skeie Moskenesstraumen 2015-09-19
Sild 0,302  Helge Melhus Geitungen 2011-04-25
Skolest 1,720  Kjetil Guttormsen Bokn 2007-03-03
Skrubbe 0,880  Tore Jan Skeie Flataskjær 1994-06-01
Småflekket Rødhai 1,280  Geir Tveit Karmsundet 2016-12-28
Spisskate 13,950  Odd Arve Gunderstad Valevåg 2005-09-24
St. Petersfisk 2,568  Odd Arve Gunderstad Ferkingstadøyene 2012-10-19
Strømsild 0,074  Kristian Hausken Førresfjorden 2016-02-14
Svarthå 0,760  Kjetil Guttormsen Bokn 2002-07-29
Svartkutling 0,051  Stein Rune Tveit Bokn 2014-08-17
Sypike 0,325  Berge Kallevik Karmsundet 2010-03-21
Taggmakrell 0,940  Odd Arve Gunderstad Karmsundet 2014-09-10
Tobis 0,222  Stein Rune Tveit Vestsiden 2020-06-14
Torsk 27,800  Tore Jan Skeie Sørøya 2001-07-19
Uer 4,700  Alf-Inge Steindal Sørøya, Tiøringen 2008-07-15
Ulke 0,320  Tore Jan Skeie Nussfjord,Lofoten 2013-07-20
Ulke 0,320  Helge Melhus Tromsø 2014-06-03
Vanlig fløyfisk 0,146  Stein Rune Tveit Skudesneshavn 2013-10-15
Vassild 1,510  Alf-Inge Steindal Valevåg 2010-07-10
Øyepål 0,045  Geir Tveit Karmsundet 2012-06-20