Resultater V-6 nr. 2 - 2012-03-11

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Jostein Lundal 15,050 5 20 
2.  Berge Kallevik 13,300 6 18 
3.  Kurt Haraldseid 12,100 7 17 
4.  Odd Arve Gunderstad 15,100 4 16 
5.  Dan Andre Aarsvold 13,800 4 1 15 
6.  Geir Tveit 12,300 6 14 
7.  Nils Gunnar Lekven 13,850 2 2 13 
8.  Øyvind Rykke 13,500 4 12 
9.  Ole K. Widding 11,150 3 3 11 
10.  Stein Rune Tveit 12,400 4 10 
11.  Alf-Inge Steindal 11,350 5
12.  Jan Inge Landenes 11,700 4
13.  Joakim Kristoffersen 12,050 3
14.  Tore Jan Skeie 10,500 3
15.  Helge Melhus 10,300 3
16.  Thor Einar Davick 6,950 5
17.  Magne Møksvold 7,600 4
18.  Magne Ruud 7,600 4
19.  Odd Arne Kjørlien 9,200 2
20.  Gustav Møller 5,150 2

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Ole K. Widding Torsk 3,300 
2.  Nils Gunnar Lekven Torsk 3,280 
3.  Dan Andre Aarsvold Torsk 2,450