Resultater V-6 nr. 5 - 2014-09-28

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Tore Jan Skeie 18,500 5 20 
2.  Odd Arve Gunderstad 12,100 8 18 
3.  Magne Ruud 16,000 3 1 17 
4.  Kurt Haraldseid 12,300 7 16 
5.  Kristian Hausken 12,000 4 3 15 
6.  Berge Kallevik 15,900 3 14 
7.  Stein Rune Tveit 12,150 4 2 13 
8.  Geir Tveit 6,800 8 12 
9.  Alf-Inge Steindal 5,950 4 11 
10.  Magne Vorland 3,250 6 10 
11.  Dan Andre Aarsvold 2,550 6
12.  Ivar Gustavsen 3,300 3
13.  Mikal Ruud 2,000 3
14.  Magne Møksvold 1,000 4

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Kristian Hausken Torsk 7,835  Karmsundet
2.  Stein Rune Tveit Torsk 4,635  Karmsundet
3.  Magne Ruud Torsk 4,515  Karmsundet