Resultater V-6 nr. 5 - 2010-09-18

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Jostein Lundal 14,150 9 20 
2.  Odd Arve Gunderstad 15,050 7 18 
3.  Berge Kallevik 14,000 6 1 17 
4.  Ove Salthammer 10,800 9 16 
5.  Øyvind Rykke 8,650 7 15 
6.  Stein Rune Tveit 9,200 5 14 
7.  Øystein Ingvaldsen 7,000 7 13 
8.  Gustav Møller 4,900 3 3 12 
9.  Alf-Inge Steindal 5,000 4 11 
10.  Kurt Haraldseid 3,200 2 2 10 
11.  Odd Arne Kjørlien 1,650 3
12.  Geir Tveit 1,500 3

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Gustav Møller Torsk 3,150  Karmsundet
2.  Kurt Haraldseid Lange 2,750  Karmsundet
3.  Berge Kallevik Torsk 2,250  Karmsundet