Resultater V-6 nr. 2 - 2014-03-09

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Tore Jan Skeie 31,900 4 2 20 
2.  Magne Vorland 26,550 3 1 18 
3.  Magne Møksvold 22,600 3 3 17 
4.  Thor Larsen 22,500 6 16 
5.  Odd Arve Gunderstad 22,750 4 15 
6.  Kurt Haraldseid 21,400 3 14 
7.  Kristian Hausken 15,800 7 13 
8.  Berge Kallevik 18,100 4 12 
9.  Ottar Apeland 18,050 4 11 
10.  Geir Tveit 17,500 4 10 
11.  Frode Pedersen 15,400 6
12.  Stein Rune Tveit 13,950 6
13.  Olaug Wiik Hoff 16,000 3
14.  Mikal Ruud 13,900 5
15.  Jostein Lundal 16,900 2
16.  Alf-Inge Steindal 14,550 3
17.  Odd Arne Kjørlien 13,200 3
18.  Magne Ruud 12,700 2
19.  Thomas Ådland 12,500 2
20.  Dan Andre Aarsvold 11,700 2
20.  Ivar Gustavsen 9,100 2

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Magne Møksvold Torsk 5,750  Karmsundet
2.  Tore Jan Skeie Lange 5,300  Karmsundet
3.  Magne Vorland Torsk 5,150  Karmsundet