Resultater V-6 nr. 2 - 2010-02-28

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Frode Vikshåland 14,000 7 20 
2.  Øyvind Rykke 13,700 6 1 18 
3.  Tore Jan Skeie 12,200 6 17 
4.  Jostein Lundal 9,100 7 16 
5.  Odd Arve Gunderstad 12,300 3 15 
6.  Odd Arne Kjørlien 7,900 3 3 14 
7.  Ove Salthammer 10,800 3 13 
8.  Helge Melhus 10,800 3 12 
9.  Geir Tveit 9,000 4 11 
10.  Håkon Nordahl 5,600 4 2 10 
11.  Alf-Inge Steindal 6,000 4
12.  Gustav Møller 6,200 3
13.  Magne Møksvold 3,700 5
14.  Ole Inge Amdal 5,250 3
15.  Kurt Haraldseid 3,700 1
16.  Stein Rune Tveit 1,500 2

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arne Kjørlien Lange 3,400  Førresfjorden
2.  Håkon Nordahl Lange 2,500  Karmsundet
3.  Øyvind Rykke Sei 1,600  Karmsundet