Resultater V-6 nr. 4 - 2017-09-17

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Magne Vorland 34,300 6 3+2+1 46,30 
2.  Stein Rune Tveit 20,500 7 27,50 
3.  Alf-Inge Steindal 16,550 5 21,55 
4.  Magne Ruud 17,100 4 21,10 
5.  Ivar Gustavsen 14,200 4 18,20 

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Magne Vorland Torsk 5,250  Vestsiden
2.  Magne Vorland Lysing 4,400  Vestsiden
3.  Magne Vorland Torsk 4,150  Vestsiden