Resultater V-6 nr. 1 - 2010-01-24

Sammenlagt

Nr.  Navn Vekt Sorter Størst Totalt 
1.  Odd Arve Gunderstad 27,950 5 3 20 
2.  Berge Kallevik 23,500 5 2 18 
3.  Stein Rune Tveit 20,900 4 1 17 
4.  Jostein Lundal 18,700 6 16 
5.  Øyvind Rykke 16,750 3 15 
6.  Bjørnar Lund 14,100 5 14 
7.  Helge Melhus 14,550 4 13 
8.  Tore Jan Skeie 13,400 5 12 
9.  Hilde Skiffard 12,300 5 11 
10.  Øystein Ingvaldsen 14,200 3 10 
11.  Ove Salthammer 11,500 3
12.  Kjell Knutsen 11,150 2
13.  Kurt Haraldseid 6,200 4
14.  Alf-Inge Steindal 6,300 3
15.  Geir Tveit 5,900 3
16.  Odd Arne Kjørlien 4,000 3

Størst fisk

Nr.  Navn Fiskeslag Vekt  Fangststed
1.  Odd Arve Gunderstad Kveite 9,450  Karmsundet
2.  Berge Kallevik Torsk 8,250  Karmsundet
3.  Stein Rune Tveit Torsk 6,200  Karmsundet